Saarna  jouluyönä Paavalin kirkossa 2007

Tämä on se yö, jona kristityt kaikkialla

maailmassa kokoontuvat kuuntelemaan, mitä tapahtui kerran Betlehemissä. Näin
alkoi äsken tämä yhteinen juhlmessumme.

Tänä yönä Jumalan aiemmin antamat

ennustukset ovat toteutuneet. Messias ON SYNTYNYT MAAILMAAN.

 Vapahtajan, Jumalan ihmiseksi tulon syntymän muistaminen ja todeksi
eläminen on tämän erityisen yön ja samalla koko joulun keskus.

Oletko Sinä pohtinut koskaan sitä, miksi Jumala tuli ihmiseksi hyvin
vaatimattomissa oloissa, syntyen tallissa, vanhempien ollessa matkalla
verolle pantaviksi kotikaupungistaan Galilean Nasaretista, Daavidin suvun
asuinsijoille noin 100 km päähän Betlehemiin

Jeesus Kristus Vapahtajamme, syntyi ihmiseksi tavalliseen juutalaiseen
perheeseen, joka oli saanut tehtävän Jumalalta. Jumala oli valinnut Marian
tähän osaan, samoin kuin Joosefin Jeesuksen maalliseksi Isäksi.

Heidän perheensä kautta Jumala tahtoi tulla ihmiseksi. Jeesus syntyi
tavalliseen perheen, jotta Jeesus saattoi ottaa ihmisen osan ja muodon.

Jumala oli valinnut tämän muodon sovittaakseen meidän rikkomuksemme ja
sanoakseen meille kaikille Sinulle ja minulle - minä tahdon olla yhteydessä
Sinun kanssasi - haluan takaisin sen yhteyden, joka meni rikki ihmisen ja
Jumalan välillä paratiisissa.

Jumalalla olisi ollut valta antaa Jeesuksen syntyä ruhtinaaksi, kuninkaaksi
tai miksi muuksi henkilöksi tahansa.

Hebrealaiskirje  pyrkii antamaan yhden vastauksen kysymyksen asetteluumme,
pohdintaamme. Se kuuluu seuraavasti. "Sen tähden piti Hänen tuleman kaikessa
veljiensä kaltaiseksi, että Hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen
pappi tehtävässään jumalan edessä, sovittaakseen maailman synnit."

Jumala halusi Jeesuksen tulevan meidän ihmisten kaltaiseksi, jotta Hän
Kristus voisi meitä

auttaa ja jotta meidän olisi helpompi uskoa todeksi se, että Jeesus Kristus
on tullut maailmaan meidän kaikkien ihmisten Vapahtajaksi.

Jo VT:n Profeetta Jesaja ennusti, että tuleva Messias olisi kärsimyksen ja
sairauden tuttava. Ei niinkään pitosalien ja ruhtinaiden tuttava.

 Jeesus eli  ihmisen osan, jotta Hän pystyy myös meitä vajavaisia
ymmärtämään ja juuri meidän tuskamme ja ahdistuksemme kantamaan ristillä ja
sovittamaan maailman kärsimyksen.

Tänä yönä on oikeastaan mieltä lämmittävää sekin, että sanoma Maailman
historian käänteen tekevästä henkilöstä kerrottiin ensin yksinkertaisille ja
halveksituille paimenille, eikä esim. ylipapeille tai kirjanoppineille.

 Enkeli ilmestyi paimenille, ei kirjanoppineille. Jumala valitsee usein
toisin, kuin me ihmiset tekisimme.

Paimenet vartioivat laumaansa noin 12 km päässä Betlehemistä ja sieltä he
saattoivat kulkea jalan tervehtimään häntä, jonka syntymästä heille
ilmoitettiin.

Jeesuksen seimellä he olivat elämänsä kummallisemman ilmestyksen äärellä.
Tämän saman seimen äärelle me saamme pysähtyä ja hiljentyä tänä jouluna
vastaanottamaan Vapahtajaa.

Tämä yö on juhlayö, saamme hetken olla yhdessä pyhän äärellä. Saamme
hetkeksi unohtaa arjen huolet, kuten tutussa joululaulussa meitä kehotetaan
tekemään.

Tänä Pyhänä yönä me täällä Paavalin kirkossa, samoin kuin tuhansissa muissa
kirkoissa kautta maailmaan juhlitaan tämän yön salaisuutta. Katseet
kääntyvät seimeen.

Saamme kätkeä joulun ihmeen sisimpäämme ja tutkistella sitä mielessämme,
kuten Maria jouluevankeliumin mukaan kätki hiljaa sydämeensä ne sanat, jotka
hän oli kuullut Jeesus -lapsesta.

 Maria oli nöyrä Jumalan palvelija, hän otti vastaan tehtävän. joka hänelle
oli tässä maailmassa annettu.

Tuula Paasivirta