vammaissivustoon

Näkövammaiset Jumalanpalveluksissa        

Toimintaohje –suositusteksti seurakunnalle :

Teksti on valmistunut kehityshankkeessa, opiskellessani Kirkon Jumalanpalveus ja Musiikkitoiminnan järjestämällä Jumalanpalveluskasvatuksen kursilla. Lisäksi luonnollisena yhteistyökumppanina on ollut Kirkon Diakonia ja Yhteiskuntatyö. Ja edellä mainitun tahon kanssa olen sopinut näiden ohjeiden julkistamisesta minun kotisivujeni vammaisosioissa.

 Näkövammaiset messussa:

Miten parannan näkövammaisten osallisuutta jumalanpalveluselämässä.

 1. Hankitaan seurakuntiin lisää pistevirsikirjoja ja helpotetaan niiden löydettävyyttä kirkoissa.
 2. Selvitellään miten meidän seurakunnassa tai rovastikunnassa saisi pisteille ja isotekstisiksi messun käsiohjelmat ja muut materiaalit, siis virsien lisäksi. Tarvittaessa yksittäisiä virsiä voidaan monistaa pisteille.
 3. Opetellaan kuuluttamaan virsiä ääneen messun kuluessa.
 4. Toivotaan, että kaikissa seurakunnissa paneuduttaisiin siihen, miten voidaan muuttaa omia asenteita avoimemmaksi. Meidän tulisi etsiä yhdessä, myös vammaisten itsensä kanssa, mahdollisuutta tasavertaiseen osallisuuteen messuissa.
 5. Pyritään hankkimaan oppaita ja muita vapaaehtoisia näkövammaisten avuksi messuihin.
 6. Kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomioita siihen, että näkövammaiset pääsevät aikaisempaa helpommin ehtoolliselle alttarin ääreen.
 7. Tarvittaessa avustetaan kuljetusten järjestämisessä kotoa kirkolle ja päinvastoin.
 8. Otetaan näkövammainen mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteistä messua.
 9. Työntekijät lähetetään tarvittaessa koulutukseen. Samoin seurakuntalaisia voidaan kouluttaa kohtaamaan näkövammaisten erityiskysymyksiä ja näkövammaisia ihmisiä.
 10. Tarpeen mukaan järjestetään näkövammaisille omia, heille kohdennettuja messuja. Mutta pääsääntönä on kuitenkin, että rakennetaan seurakunnan viikoittaisista messuista kaikille soveltuvia tilaisuuksia.
 11. Lopuksi iloitaan yhteisestä messusta. Opitaan virheistä ja jatketaan yhdessä matkaa Jumalan osoittamaan suuntaan.
Ehdotus virsien kuuluttamiseksi jumalanpalveluksissa: 

Seuraavassa esitän yhden tavan kuuluttaa virret seurakunnan messussa. Tämän mallin voisi haluttaessa esitellä myös ohje- ja suositus teksteissä seurakunnille.

 
 1. Alkuvirsi sanotaan ennen messun aloitusta. Mikäli messussa tai jumalanpalveluksessa on alkujuonto, voidaan jatkoksi luontevasti sanoa aloitamme yhdessä virrellä xxx tai alkusoiton jälkeen jatkamme virrellä xxx.
 2.  Synnintunnustuksen numero sanotaan silloin ääneen, jos se yhdessä lausutaan. Se ei välttämättä ole pistevirsikirjoissa. Se pitäisi saattaa muulla tavalla pisteille tai isotekstiseksi.
 3. Koska emme halua rikkoa Herra armahda, Laudemuksen, Glorian ja kolminaisuusvirren muodostamaa kokonaisuutta, voidaan kolminaisuusvirsi sanoa aikaisemmin. Tällöin synnin päästön lausuja, yleensä avustava pappi, voisi sanoa vaikkapa heti synninpäästön ja siihen mahdollisesti liittyvän kiitosrukouksen jälkeen seuraavasti:
  "Heti kunnian jälkeen laulamme Pyhästä Kolminaisuudesta, (kolminaisuudelle)
  virren xxx”.
 4. Päivän virsi: Uuden testamentin epistolatekstin lukija voi luontevasti sanoa tekstin luvun lopetettuaan: ”Seuraavaksi laulamme virrestä xxx”.
 5. Kolehtivirsi voidaan kertoa luontevasti samalla, kun kerrotaan kolehtikohde. Yleensähän tavataan sanoa, ”seuraavan virren aikana kerätään kolehti…”. Kun voisi sanoa vaikkapa ”Seuraavaksi laulettavan virren xxx aikana keräämme kolehdin kohteeseen yyy.
 6. Ehtoollisen aikana laulettavat virret kanttori voi hyvin luontevasti kuuluttaa, koska hän päättää virren tai virsien ajoituksesta.
 7.  Ylistysvirsi tulee luontevasti sanottua, kun muutoinkin tavataan sanoa seurakuntalaisille, ”Nousemme ylistämään Jumalaa virren sanoin”. Miksi ei voisi sanoa yhtä hyvin: ”Nousemme ylistämään Jumalaa virren xxx sanoin”.
 8. Loppuvirsi. Tämän virren kuuluttaminen saattaisi käydä luontevasti kanttorilta tai vaihtoehtoisesti liturgina toimiva pastori voi sen sanoa ääneen.