Kutsu seminaariin

Maanantai 27.4.2009 klo 23.20 - Tuula Paasivirta

Aihe: Kutsu CP-projektin seminaariin
Hei,ohessa vielä tiedoksenne ja edelleen tiedotettavaksi CP Ikä/Kunto
–projektin seminaarikutsu.

CP-vammaisen aikuisen elämänpolku

- hyvinvoinnin ja kuntoutuksen haasteet terveys- ja kuntoutusalan
ammattiryhmille ja palvelujärjestelmälle

SEMINAARIKUTSU

Aika: Ke 27.5.2009 klo 10:00 –16:15

Paikka: NEURO-talo, Synapsian vieressä, Nordenskiöldinkatu 18 A,
HELSINKI

Seminaarin tavoitteena on tarjota tietoa CP-vammaisten aikuisten
toimintakyvyn eri osa-alueista ja ikääntymisen prosesseista sekä
toimintakykymuutosten aiheuttamista haasteista CP-vammaisille ihmisille
itselleen sekä terveys-, sosiaali- ja kuntoutusalan ammattiryhmille ja
palvelujärjestelmälle. Tarkoitus on myös käynnistää ammattihenkilöiden
välinen kehittämiskeskustelu siitä, miten CP-vammaisella aikuisella
normaalia varhaisemmassa vaiheessa ilmenevään toimintakyvyn rajoittumiseen
voidaan reagoida ja miten palvelujärjestelmää tulisi kehittää.

Seminaaripäivä on tarkoitettu käytännön työn kehittämisestä kiinnostuneille,
päättäjille, suunnittelijoille, tutkijoille, alan järjestöjen edustajille ja
CP-vammaisten ihmisten parissa työskenteleville ammattihenkilöille.
Tilaisuuden järjestää Invalidiliitto ry yhteistyössä Suomen CP-liitto ry:n,
Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterin ja Kuntoutuksen edistämisyhdistys
ry:n kanssa.

Seminaari on osa Invalidiliiton CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja
kuntoutus elämänkaarella 2007–2010 -projektia
(www.invalidiliitto.fi/cp-projekti), jonka tarkoitus on lisätä tietoisuutta
ja ymmärrystä CP-vammaisten nuorten ja aikuisten tuen tarpeista,
ammatillisten suunnitelmien ja reittien haasteista, kuntoutuspoluista ja
ikääntymisen tuomista haasteista. Tavoitteena on kehittää erilaisia
ohjautumismalleja kuntoutukseen, jonka turvin CP-vammaisen nuoren, aikuisen
ja ikääntyneen hyvinvointi ja toimintakyky voidaan turvata elämän eri
vaiheissa. Projektin rahoittajaa Raha-automaattiyhdistys ry.

Seminaari on maksuton sisältäen ohjelmaan merkityt kahvit ja lounaan.
Osallistuminen edellyttää sitovaa ilmoittautumista 8.5.2009 mennessä
sähköpostitse osoitteeseen eerika.rosqvist@gerocenter.fi (nimi, ammatti,
toimipaikka, paikkakunta, sähköpostiosoite). Seminaaritilan koon vuoksi
mukaan mahtuu max 100 ensimmäisenä ilmoittautunutta.

Kehittämiskeskustelun jatkamiseksi kutsumme kaikkia CP-vammaisten aikuisten
laaja-alaisen hyvinvoinnin ja kuntoutuksen edistämisestä kiinnostuneita
mukaan verkostoyhteistyöhön. Liitteenä on verkostoitumiskutsu (liite 1).

Lisätietoja seminaarista, projektista ja verkostoitumisesta antaa
projektipäällikkö Tiina Airaksinen tiina.airaksinen@invalidiliitto.fi, 040
8257 904 ja Eerika Rosqvis, 040 4423 356.

SYDÄMELLISESTI TERVETULOA KEVÄISEEN HELSINKIIN!

Heidi Lindberg Tiina
Airaksinen

Johtoryhmän puheenjohtaja Projektipäällikkö

Invalidiliitto ry
Invalidiliitto ry

CP-vammaisen aikuisen elämänpolku - hyvinvoinnin ja kuntoutuksen haasteet
terveys- ja kuntoutusalan ammattiryhmille ja palvelujärjestelmälle

SEMINAARIOHJELMA:

Aika 27.5.2009 klo 10–16:15

Paikka NEURO-talo, Synapsian vieressä, Nordenskiöldinkatu 18 A,
HELSINKI

9:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Päivän puheenjohtajana toimii projektin johtaja Invalidiliiton Lahden
kuntoutuskeskuksen johtaja Marjaana Suosalmi

10:00 Tervetuloa seminaariin! CP-ikä/kunto -projektin johtoryhmän
puheenjohtaja Heidi Lindberg, Invalidiliitto ry

10:15 CP-vammaisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella
-projektin esittely. Projektipäällikkö Tiina Airaksinen, Invalidiliitto ry

10:30 CP-vammainen aikuisena ja yhteiskunnan jäsenenä, miten voi
pärjätä kun
lamakin tulee. Lastenneurologi, lääkintöneuvos Matti Koivikko

10:50 CP-vamma ja aikuisuus. Johtaja, ylilääkäri Aarne Ylinen,
Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus Synapsia

11:10 Keskustelua

11:20 Tauko

11:30 CP-vammaisten nuorten ammatillisten suunnitelmien haasteet ja
mahdollisuudet Projektityöntekijä, psykologi Aino Ahonen, Invalidiliiton
Jyväskylän kuntoutus- ja työklinikka

11:50 Työikäisen CP-vammaisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen
hyvinvointi ja toimintakyky ja sen ylläpitäminen Projektipäällikkö Tiina
Airaksinen, Invalidiliitto ry

12:10 Keskustelua

12:30 Lounas

13:30 CP-vammaisten aikuisten toimintakyky ja siinä tapahtuvia
ikääntymismuutoksia kirjallisuuskatsauksen perusteella. Tutkija Eerika
Rosqvist, Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter

13:50 Nykyinen kuntoutusjärjestelmä ja sen haasteet. Johtaja Mauri
Kallinen, Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter

14:10 Voiko perusterveydenhuolto vastata elinikäisestä,
moniammatillisesta ja monialaisesta kuntoutuksesta? Ylilääkäri Asko Lukinmaa
Helsingin kaupungin kuntoutuspoliklinikka

14:30 Keskustelua

15:00 Kahvitauko

15:30 Jatkotutkimukselliset, kuntoutukselliset ja verkostoitumisen
haasteet. Keskustelun vetäjinä kehittämispäällikkö Oili Harri-Lehtonen,
Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry ja projektipäällikkö Tiina Airaksinen,
Invalidiliitto ry

16:00 Yhteenveto seminaaripäivän sisällöstä. Palvelupäällikkö Ilona
Toljamo, Suomen CP-liitto ry

Kiitos osallistumisestasi ja turvallista kotimatkaa!

LIITE 1

Invalidiliitto ry

CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti
2007–2010

KUTSU YHTEISTYÖHÖN JA VERKOSTOITUMAAN

Invalidiliitto ry kutsuu kaikkia CP-vammaisten aikuisten kanssa
työskenteleviä ja CP-vammaisten aikuisten hyvinvoinnista, kuntoutuksesta ja
ikääntymisestä kiinnostuneita sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan eri
ammattiryhmien asiantuntijoita mukaan yhteistyöhön ja verkostoitumaan.

Tavoitteet

Yhteistyön ja verkostoitumisen tavoitteena on lisätä ja levittää
CP-vammaisten aikuisten elämänpolkuun liittyvää asiantuntemusta ja hyviä
käytäntöjä. Verkostoon kuuluvat toimivat oman ammattiryhmänsä ja
näkökulmansa edustajana ja asiantuntijana.

Verkostoitumisen käynnistäminen ja jatkotyöskentelytavat

Helsingissä 27.5.2009 järjestettävä seminaari "CP-vammaisen aikuisen
elämänpolku" on kutsu verkostoitumiseen ja asiantuntemuksen lisäämiseen,
sekä samalla tiedonantotilaisuus Invalidiliiton meneillään olevasta
projektista ”CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus
elämänkaarella”. Verkostoitumisesta kiinnostuneille ja yhteystietonsa
antaneille henkilöille lähetetään kesäkuussa 2009 sähköpostikysely, jolla
selvitetään niitä aihealueita, joista toivotaan tutkimustietoa ja/tai
koulutusta sekä ideoita ja toivomuksia verkoston tuleville
työskentelytavoille. Suunnittelemme seuraavaa verkostoitumistapaamista
Pirkanmaan Kuntoutussymposiumin yhteyteen, joka järjestetään
apuvälinemessujen yhteydessä 5.-6.11.2009 Tampereella. Kuntoutussymposiumin
toisen päivän aiheena on kuntoutussuunnitelmat ja casena CP-vammaisten
aikuiset.

Verkostoon liittyminen

Mikäli kiinnostuit verkostoitumisesta, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi joko
sähköpostitse tai postitse 31.5.2009 mennessä projektipäällikkö Tiina
Airaksiselle, tiina.airaksinen@invalidiliitto.fi, 040 8257 904. Toivomme
Sinun jakavan verkostoitumiskutsua myös kollegoillesi, joita CP-vammaisten
aikuisten hyvinvoinnin ja kuntoutuksen asiantuntemuksen lisääminen ja
verkostoituminen kiinnostavat. Verkostoitumiskutsu on kaikille avoin.

Leikkaa irti ja lähetä Projektipäällikkö Tiina Airaksinen, Invalidiliitto
ry, Kuninkaankatu 36 B, 33200 Tampere

Olen kiinnostunut verkostoitumisesta ja annan luvan yhteydenottoon ja
sähköpostikyselyn lähettämiseen. Tämä ilmoitus ei sido minua mihinkään.

__________________________________________________________
_________

Nimi Ammatti
Toimipaikka

__________________________________________________________
_________

Toimipaikan katuosoite

__________________________________________________________
_________

Postinumero postitoimipaikka

__________________________________________________________
_________

Sähköpostiosoite, jonka kautta yhteydenpito tapahtuu
Puhelin (päivisin)

____________________________________________

Ilona Toljamo

Palvelupäällikkö

Suomen CP-liitto ry

Malmin kauppatie 26

00700 Helsinki

Puhelin: 09-5407 5480

Matkapuhelin: 040-757 8223

Faksi: 09-54075460

Sähköposti: ilona.toljamo@cp-liitto.fi

www.cp-liitto.fi <http://www.cp-liitto.fi/>

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: CP -vamma, Invalidiliitto, aikuinen, kuntoutus

Tarvitsemme välittäsen teologiaa, ihmisyyden arvostusta ja ystävyyttä

Lauantai 27.9.2008 klo 12.51 - Tuula Paasivirta

Alla Kotimaan blogiin kirjoittamani juttu: 

 

Tänään tarvitsemme ja meiltä kysytätään ennen kaikkea välittämistä. Miten me voimme välittää sen viestin, että ihminen on tärkeä?  Vapahtajamme pysähtyi yhden ihmisen kohdalle ja auttoi häntä, myös sairaita ja heikkoja. Hän osasi ihmisen kokonaisvaltaisen auttamisen. Voisimmeko me oppia edes hitusen siitä? Olisiko maailma silloin parempi paikka, meille kaikille?

Osanottoni Kauhajoen tragerian uhreille. Toivon teille voimaa elää hetken kerrallaan. Toivon, että joku tuo voileipiä ja kahvia, kun ette itse jaksa keittää edes kahvia, että muista syödä, kun suru ja murhe on suuri. Meidän muiden tehtävä on auttaa, kuunnella ja kuunnella.

Miten me voisimme välittää sen Jeesuksen sanoman nuorillemme, että jokainen heistä on tärkeä ja arvokas sellaisenaan, ihan siinä arjessa, jossa elää juuri nyt? Hän ei ole arvokas vain pyrkiessään julkisuuteen hinnalla millä hyvänsä? Mitä kummallisempia asioita saa lukea, kun nuori pyrkii julkisuuteen. Miten me vastaamme heille, kun he huutavat sanoin ja teoin, välittäkää meistä, välitä minusta?

Taas olisi meillä aikuisilla ja erityisesti medialla paljon oppimista siinä, miten tuomme asioita esille. Mutta tähän on syytä palata myöhemmin vielä moneen kertaan.

Miksi maailma on mitä on?  Miksi meillä on niin kovat arvot?  Me tarvitsemme aitoa ihmisyyttä, pysähtymistä. Ei ole vain klisee, että anna hymy, niin se voi pelastaa jonkun lähimmäisen päivän. Sinä huomioit posiivisesti tuon toisen ihmisen ja hänellä on parempi mieli, ainakin hetken aikaa. 

Vanhempien, sisarusten, isovanhempien suru on suuri vielä pitkään, ehkä lopun elämää. Tämän me hyvin tiedämme. Siitä monet meistä ovat myös kirjoittaneet tänne.

Toivon päättäjien heräävän nuorten ja koulumaailman ahdinkoon - ihan aikuisten oikeasti. Kohdentakaa voimavarat oikein. Se on kallista, kun nuori etsii apua ja hänelle sanotaan, ettei hänelle ole aikaa. Hän vetää siitä johtopäätöksen, ettei häntä tarvita ja päättää päivänsä. Miten meillä on varaa tähän? Miten meillä ei aina edes ole aikaa auttaa heitä, jotka erilaisissa tilanteissa menettävät lapsiaan.

Miten kristllinen rakkaus, heikoimmista, yksinäisistä huolehtinen tulisi todeksi? Jeesus sanoi, että tulkaa pienen viattoman lapsen näkökulmaa näkeviksi ihmisiksi. Pysähtykää lapsen luo. Myös hänen luokseen, joka on hieman erilainen, kuin toiset. SE maksaa itsensä takaisin. Antakaa kotiin tukea vanhemmuuteen laitospaikkojen sijaan. Kaiken tämän tiedämme, mutta mitään ei tapahdu.

 

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ystävyys, välittäminen, teologia, nuori, lapsi, aikuinen, Jeesus, lasten kaltaisuus, hymy, huolenpito, vastuu, kriisi, hätä, itsemurha, kuolema, suru, Kauhajoki